Regd. Off: 6/35, 165 Street, Muthamil Nagar,

Kodungaiyur, Chennai – 600 118, Tamil Nadu.

Test Lab : No.263, Anna Road, Gerugambakkam,

Chennai – 600 122, Tamil Nadu

Mobile : 98841 53037, 95000 71254

Email : sales@tirame.com

Send us mail